ДГ №35 "Щастливо детство"
Детска градина в град София, район Люлин 2
Основно меню

Група Звездички

 

 „Бъди добър. Научи и другите да бъдат добри”

Наша основна задача е да създадем среда, в която всяко дете да разгърне своя потенциал. Стремим се да развием любознателност, компетентност, езиково развитие, познавателно отношение към света.Използваме иновативни стратегии, с които да създадем позитивна нагласа към учебния труд. Заедно с родителите развиваме творческия потенциал на всяко дете.

Взаимното доверие между родители и педагогическия екип е един от най- важните фактори за осъществяване на ползотворна и ефективна работа. Доверието се изгражда с откритост, съпричастност и взаимно уважение.

 Изграждането  на деца с добро сърце и със собствено „Аз” е мисия, с която успяваме!

                                                                                                                                                     Екип: Вася Георгиева, Тереза Стайкова

пом.възп.Ваня Здравкова