ДГ №35 "Щастливо детство"
Детска градина в град София, район Люлин 2

Детска градина 35"Щастливо детство" ще бъде затворена от 16.03.2020г.

Уважаеми родители, 

Детска градина 35"Щастливо детство" ще бъде затворена от 16.03.2020г. 

Преустановяват се посещенията на децата в детската градина и ясла. Периодът ще бъде обявен със заповед на Кмета на СО.