ДГ №35 "Щастливо детство"
Детска градина в град София, район Люлин 2
Основно меню

Прием 2023

Прием 2024/2025 учебна година. - Детска градина 35 Щастливо детство в град София

Необходими документи за постъпване в ДГ№35 Щастливо детство 2024/2025 учебна година.

В детската градина се осъществява целодневна организация от 7:00 до 19:00.

По желание на родителите се осъществява самостоятелна организация.