ДГ №35 "Щастливо детство"
Детска градина в град София, район Люлин 2
Основно меню

Екип

 

Педагогическият екип включва  специалисти с богат опит в предучилищното възпитание. Всички преподаватели и  медицински  сестри са с висше образование .Помощният персонал полага непрестанни грижи за осигуряването на безопасна и здравословна среда в отглеждането на децата от 2 до 7 годишна възраст.

 

В детската градина водещо начало в учебно-възпитателния процес е овладяването на знания, умения, компетенции, позволяващи адаптация към разнообразните  условия на  развитие на детето; създаване на положително отношение  към заобикалящия ги свят; формиране на успешни личности и подготовка за първи клас.

 

Основните насоки в дейността на ДГ №35 са: свобода на избора, инициатива и творчество на децата и учителите, създаване на условия за природосъобразен, екологично оправдан и здравословен начин на хранене и живот, развитие на личностния потенциал, ранно откриване и развиване на интересите, способностите и заложбите на всички деца.