ДГ №35 "Щастливо детство"
Детска градина в град София, район Люлин 2

Уважаеми родители,може да заплатите дължимата сума за такса на вашето дете на място в градината от 1 до 8 число на месеца при касиера на детската градина Миглена Илиева тел:0898752879

Плащане е на каса на EasyPay

По банков път: Общинска банка

Номер на сметка : BG 14SOMB 913 031 431 430 00

BIG SOMBBGSF

Три имена на детето , група в градината/яслена група/,която посещава в ДГ,такса за месец...

ДГ 35 "Щастливо детство"

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТАКСАТА: Регистрация в сайта roditel.eu