ДГ №35 "Щастливо детство"
Детска градина в град София, район Люлин 2

Новини и Събития

Отпадане на таксите за Детски ясли и детски градини от 01.04.2022г.

Отпадане на таксите за Детски ясли и детски градини от ...

Раздаване на продуктите по училищените схеми "Училищно мляко" и "Училищен плод"

Уважаеми родители, На 24.04.2020г. от 9.30 ч. до 14.00 ч.в детската градина ще се раздава по схема "Училищно мляко" на фонд "Земеделие" сирене за децата от градинските групи. Осъществена е организация за безопасност и опазване здравето на всички родители и персонал в условията на извънредното ...

Заплащане на такси

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и създаване на условия за опазване живота и здравето на ...

Детска градина 35"Щастливо детство" ще бъде затворена от 16.03.2020г.

Уважаеми родители,  Детска градина 35"Щастливо детство" ще бъде затворена от 16.03.2020г.  Преустановяват се посещенията на децата в детската градина и ясла. Периодът ще бъде обявен със заповед на Кмета на ...