ДГ №35 "Щастливо детство"
Детска градина в град София, район Люлин 2

Материална база

 

През 2018 година след основен ремонт  Детска градина 35 “Щастливо детство” е в нова сграда. Цветовото оформление и образователната среда на занималните  са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата . За психологическият и  физически комфорт  на малките възпитаници са осигурени разнообразни кътове за игра, аудиовизуална техника, подходящи за възрастта играчки, съвременни нагледни материали. За всяка група има изградена детска площадка със сертифицирани уреди за игра.

През 2022г. с помоща на Национална програма за площадки по БДП за детски градини е разчертана външна площадка по БДП.

Обновен е кабинет на Екип за личностно развитие "Сензорна стая"