ДГ №35 "Щастливо детство"
Детска градина в град София, район Люлин 2

Заплащане на такси

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и създаване на условия за опазване живота и здравето на всички, Ви уведомяваме, че в ДГ №35 „Щастливо детство“ са създадени условия за заплащане на дължимите такси по банков път.

Реквизитите за плащането са:Банкова сметка:

  • IBAN: BG14SOMB91303143143000,
  • BIC: SOMBBGSF
  • Общинска банка АД,ФЦ Люлин
  • ДГ №35 „Щастливо детство”, гр.София, Булстат: 000675229

Платежният документ трябва да съдържа: ТРИТЕ ИМЕНА НА ДЕТЕТО, ГРУПА И МЕСЕЦ, ЗА КОЙТО СЕ ОТНАСЯ ТАКСАТА.Информация за дължимата сума може да бъде проверена с точност в сайта www.roditel.eu

За контакт: тел.: 0889 366 310 - Миглена Илиева или на имейл : dg35@abv.bgСрокът за заплащане на таксите се удължава.Извиняването на отсъствията на децата по време на извънредното положение ще става служебно! Не е необходимо да идвате до детската градина, за да подавате заявление или медицинска бележка.Дължимите такси за допълнителните дейности ще се заплащат при нормализиране на обстановката.

Бъдете здрави!